Etykiety

15 września 2011

Zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki

rok szkolny 2011/2012


Cele zajęć

1. Zapoznanie uczniów z wymaganiami i metodami oceniania egzaminu maturalnego z matematyki zgodnie z informatorem maturalnym na rok 2010 zaczerpniętym ze strony CKE.
2. Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości liceum ze zwróceniem szczególnej uwagi na szablonowe zadania i najczęściej występujące problemy.
3. Nauczyć ucznia posługiwać się efektywnymi metodami rozwiązywania zadań maturalnych.
4. Uzupełnienie brakujących wiadomości w oparciu o wyniki egzaminu próbnego.
5. Popularyzacja metody e-learningowej wśród uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie.

Tematyka zajęć

1. Zakres materiału i wymagania maturalne, czyli do czego służy informator maturalny.

2. To trzeba wiedzieć – teoria liczb rzeczywistych.
3. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z liczb rzeczywistych
4. Test – liczby rzeczywiste.
5. To trzeba wiedzieć – teoria wyrażeń algebraicznych.
6. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z wyrażeń algebraicznych
7. Test – z wyrażeń algebraicznych.
8. To trzeba wiedzieć – teoria równań i nierówności.
9. Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań i nierówności.
10. Test – równania i nierówności.
11. To trzeba wiedzieć – funkcje.
12. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z funkcji.
13. Test – funkcje.
14. To trzeba wiedzieć – trygonometria.
15. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z trygonometrii.
16. Test – trygonometria.
17. To trzeba wiedzieć – planimetria.
18. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z planimetrii.
19. Test – planimetria.
20. To trzeba wiedzieć – stereometria.
21. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań ze stereometrii.
22. Test – stereometria.
23. To trzeba wiedzieć – statystyka, kombinatoryka i prawdopodobieństwo.
24. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań ze statystyki, kombinatoryki i prawdopodobieństwa.
25. Test – ze statystyki kombinatoryki i prawdopodobieństwa.

26. Zebranie i podsumowanie wiadomości z zakresu zadań maturalnych.


Metody pracy z uczniami

1. Wykład, dyskusja i ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
2. Praca w oparciu o kurs e-learningowy autorstwa pani mgr Agnieszki Kałakuckiej zamieszczony na platformie moodle.zs1.lublin.pl

Brak komentarzy: